ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ? ZADZWOŃ!

ul. Siedlanowskiego 5,
37-450 Stalowa Wola

e-mail: lasowianka@spolem-pss.pl
tel:
+48 797 594 734
tel: +48 15 842 14 19

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Niedziela: 12:00 – 20:00

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego.
  3. Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].
  4. Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.
  5. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.
  6. Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Dmowskiego 10, 37-450 Stalowa Wola; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego, a także za pomocą adresu mailowego iod@spolem-pss.pl